Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

izzy
5306 aa28
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh viawrazliwa wrazliwa

May 17 2015

izzy
3408 a4bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapanimruk panimruk
izzy
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viawrazliwa wrazliwa

May 10 2015

izzy

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

izzy
2545 f1c3
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianezavisan nezavisan
izzy
5245 d54c
Reposted fromupinthesky upinthesky vianezavisan nezavisan
1846 25d3 500

l-1ghters:

summervirgin:

Look  at them eyes…how could one say no.

This cat looks like an angel.

Reposted fromsamanis samanis vianezavisan nezavisan

May 08 2015

4264 60ce 500
why isn’t this me
Reposted frommlgmichaels mlgmichaels vianezavisan nezavisan
izzy
0383 d46c
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianezavisan nezavisan
izzy
2514 cf98
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan

May 01 2015

izzy
Gdybym był krzakiem świeżych, najczerwieńszych róż,
(A umieją one świeże być! Czerwone!)
Ty - oczy tylko (tak jak umiesz) zmruż,
A na ten rozkaz twój - spłonę. 

I choćby szary, martwy, stał się ze mnie proch,
I beznadziejna gruda z mogilnego dołu,
Ty - znowu przyćmij tym zmrużeniem wzrok,
A róże trysną z popiołu.

— Julian, wszyscy wiecie jaki
Reposted fromgracey gracey viapanimruk panimruk

April 28 2015

8876 e524
Reposted fromheroine0 heroine0 viadisheveled disheveled
izzy
9349 a270 500
Reposted byfotofobkiteandra

April 22 2015

izzy
3828 d519 500

April 17 2015

izzy
5322 e385
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamerce merce

April 13 2015

izzy
9955 939a 500
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viapanimruk panimruk

April 06 2015

2316 c8dd 500

commandvrclarke:

1. You fucking live here

2. You fucking live here

3. You fucking live here

4. You fucking live here

5. You fucking live here

Reposted fromhomogayhorse homogayhorse viapanimruk panimruk

April 01 2015

izzy
8438 2c6b
izzy
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl