Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

izzy

July 01 2015

izzy
Banita twego serca i ciała, i życia,
Trędowaty, przed którym zamyka się drzwi,
Szukam w zamglonym lustrze własnego odbicia,
Rysów twarzy, rumieńców, uśmiechów i krwi.

Co za bladość! Ach, nie patrz! Wszystko się zapadło,
Zostało kilka wąskich i bolesnych bruzd,
Przebóg! Zlituj się! Zabierz straszne to zwierciadło,
Szaleństwo patrzy z oczu i z grymasu ust.

Przypominam: umarłem. To było niedawno.
Kochanymi rękami kopałaś mi grób;
I miałem śmierć jak nędznik, smutną i niesławną,
Jestem cieniem. I leżę jak cień u twych stóp.

Nikomu niepotrzebny w popiołach zagrzebię
Moje wiersze. I koniec. Urwała się nić.
Módl się za mną. To wszystko... Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć
— Jan Brzechwa
Reposted frompanimruk panimruk

June 20 2015

izzy
3987 12de
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
izzy
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz.
— W. Myśliwski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapanimruk panimruk
izzy
Reposted fromPugs Pugs viawrazliwa wrazliwa
izzy
7484 7f7f 500
Reposted fromfungi fungi viawrazliwa wrazliwa
izzy
Reposted fromtowo85 towo85 viawrazliwa wrazliwa
izzy
3038 18f9
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaDoopamina Doopamina

May 28 2015

May 25 2015

izzy
1120 27cb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawrazliwa wrazliwa

May 23 2015

izzy
Ale zawahałem się, a zawsze, kiedy się zawahasz, zrobisz coś odwrotnego niż to, czego naprawdę chcesz.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
izzy
3609 154a 500
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
izzy
3186 5214 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawrazliwa wrazliwa
izzy

A Black Hole is an extraordinarily massive, improbably dense knot of spacetime that makes a living swallowing or slinging away any morsel of energy that strays too close to its dark, twisted core. Anyone fortunate (or unfortunate) enough to directly observe one of these beasts in the wild would immediately notice the way its colossal gravitational field warps all of the light from the stars and galaxies behind it, a phenomenon known as gravitational lensing.

Thanks to the power of supercomputers, a curious observer no longer has to venture into outer space to see such a sight. A team of astronomers has released their first simulated images of the lensing effects of not just one, but two black holes, trapped in orbit by each other’s gravity and ultimately doomed to merge as one.

http://www.universetoday.com/116500/new-simulation-offers-stunning-images-of-black-hole-merger/?

Reposted fromweightless weightless viapanimruk panimruk
izzy
2496 0c87 500
by Eugenia Loli
izzy
5813 5b94
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawrazliwa wrazliwa

May 20 2015

izzy
3615 b433
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa

May 19 2015

izzy
9135 1c64 500
Roland, a 4,000 pound Sea Elephant, getting a snow bath from his handler at Berlin Zoo, date unknown. Roland lived in Berlin from the late 1920s until his death in 1961
Reposted fromhormeza hormeza viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl